ஜ۩۞۩ஜ Asiaticas MATARO ! JOVES, GUAPES I ...¡MOLT COMPLAENTS!

FECHA: 17 de Agosto de 2015 07:44
CUANDO LLAMES INDICA QUE ME HAS VISTO EN SEXOBARATO

¡Hola rei! Les millors noies orientals ¿On son?  ¡¡¡ A casa nostra!!! Jóves, guapes, amb uns tipets increibles. Adés, simpátiques, alegres, joioses. Sabem el què busques. Altres `fan favors` A nosaltres, el teu plaer s´ens encomana. Els teus espasmes, les teves paraulotes, els teus crits. ¡Quin espectacle! Mataró. Carretera de Mata/  Av. America. Tamb. Hotel/ domic. 24 h/ 7d. Telef: 688566964

TARIFAS: 30 min: 50€   60 min: 70€
Comparte este anuncio en:
Imagen ....
Imagen ....
Imagen ....
Imagen ....

Dale más visibilidad a tu anuncio!

 • SUBIR tu anuncio

  Este servicio permite subir el anuncio al primer puesto del listado, como si acabaras de insertarlo.

  Pagar con tarjeta de crédito
 • TOP anuncio

  Este servicio permite colocar tu anuncio en las posiciones superiores del listado, en rotación con otros anuncios, durante 7 días.

  Pagar con tarjeta de crédito
 • Paquete de visibilidad

  Este servicio te permite programar y pagar, en una sola operación, varias subidas para tu anuncio.

  Pagar con tarjeta de crédito
 • DESTACAR tu anuncio

  Este servicio permite destacar este anuncio del resto del listado, poniendo el color de fondo en amarillo

  - Para destacar tu anuncio durante 15 días

  Pagar con tarjeta de crédito